LINH KIỆN - PHỤ KIỆN

Lưỡi dao xay Titanium 64mm

LINH KIỆN - PHỤ KIỆN

Màn hình & bo máy xay Fiorenzato F64E

7.900.000 
1.400.000 

LINH KIỆN - PHỤ KIỆN

Lưỡi dao máy xay Italy 64mm

890.000 
1.800.000 

LINH KIỆN - PHỤ KIỆN

Lưỡi dao xay cà phê Anfim 75mm

LINH KIỆN - PHỤ KIỆN

Lưỡi dao xay cà phê Anfim 64mm

890.000 
590.000 
1.600.000 
790.000 

LINH KIỆN - PHỤ KIỆN

Lưỡi dao 64mm MAZZER

1.200.000 
180.000