-54%

MÁY PHA CÀ PHÊ ĐÃ QUA SỬ DỤNG

Máy cà phê Nuova Simonelli Appia 2 Group

48.000.000 
-5%
62.000.000 
-23%
92.000.000 
-54%
58.000.000 
55.000.000 
89.000.000 
-58%
38.000.000 
-38%
29.900.000 
-10%
88.000.000 

MÁY PHA CÀ PHÊ ĐÃ QUA SỬ DỤNG

Máy pha cà phê Fiorenzato Venezia 2 Groups

49.900.000 
179.000.000 
-60%
179.000.000 
-55%
169.000.000 
-53%
59.000.000 
-20%
88.000.000 
212.000.000 
-57%
92.000.000 
-77%
65.000.000 
-12%
289.000.000 
99.000.000