LINH KIỆN - PHỤ KIỆN

Nhiệt kế pha chế KOONAN

LINH KIỆN - PHỤ KIỆN

Bút vẽ latte classic

LINH KIỆN - PHỤ KIỆN

Bút vẽ latte đa màu sắc

LINH KIỆN - PHỤ KIỆN

Khuôn nhựa tạo hình cho Cappuccino

120.000 

LINH KIỆN - PHỤ KIỆN

Ca đánh sữa MOTTA 350ML

290.000 

LINH KIỆN - PHỤ KIỆN

Ca đánh sữa MOTTA 500ML

320.000 

LINH KIỆN - PHỤ KIỆN

Hộp đập bã cà phê

250.000 

LINH KIỆN - PHỤ KIỆN

Bộ dụng cụ vẽ latte

LINH KIỆN - PHỤ KIỆN

Tamper inox nén cà phê Koonan

LINH KIỆN - PHỤ KIỆN

Tamper mat

190.000 

LINH KIỆN - PHỤ KIỆN

Ca đánh sữa inox có chia vạch 600ml

200.000 

LINH KIỆN - PHỤ KIỆN

Ca đánh sữa inox cao cấp 350ml

180.000 

LINH KIỆN - PHỤ KIỆN

Tamper Macaron 58mm

340.000 

LINH KIỆN - PHỤ KIỆN

Tamper Macaron xoay

340.000 

LINH KIỆN - PHỤ KIỆN

Tamper mat nhỏ

190.000 
298.000 
250.000 

LINH KIỆN - PHỤ KIỆN

Cọ vệ sinh máy pha cà phê

80.000 

LINH KIỆN - PHỤ KIỆN

Tamper nén cà phê espresso 57.5mm gỗ

290.000 

LINH KIỆN - PHỤ KIỆN

Tamper seat có bọc inox

250.000 

LINH KIỆN - PHỤ KIỆN

Bình xịt kem ISI 0.75 lít

LINH KIỆN - PHỤ KIỆN

Hộp đập bã cà phê – 15cm

250.000