LINH KIỆN - PHỤ KIỆN

Ly espresso XLVI – 180cc

LINH KIỆN - PHỤ KIỆN

Ly espresso XLVI – 300cc

LINH KIỆN - PHỤ KIỆN

Ly espresso XLVI – 450cc

LINH KIỆN - PHỤ KIỆN

Ly espresso XLVI – 90cc

-3%
95.000.000 
19.800.000 

LINH KIỆN - PHỤ KIỆN

Tách cappuccino XLVI