89.900.000 
49.900.000 
29.900.000 
58.000.000 

MÁY XAY SINH TỐ

Máy rửa cối Blendtec

14.900.000 
13.800.000 

MÁY XAY CÀ PHÊ ĐÃ QUA SỬ DỤNG

Máy xay cà phê Anfim SCODY II Professional Grinder

28.000.000 
8.400.000 
9.300.000