LINH KIỆN - PHỤ KIỆN

Tamper mat lớn

250.000 

LINH KIỆN - PHỤ KIỆN

Flat Base Tamper XLVI 004

LINH KIỆN - PHỤ KIỆN

Flat Base Tamper XLVI 003

LINH KIỆN - PHỤ KIỆN

Tamper inox nén cà phê Koonan

LINH KIỆN - PHỤ KIỆN

Tamper nén cafe 57.5mm

250.000 

LINH KIỆN - PHỤ KIỆN

Tamper Macaron 58mm

340.000 

LINH KIỆN - PHỤ KIỆN

Tamper Macaron xoay

340.000 

LINH KIỆN - PHỤ KIỆN

Tamper inox – 58mm

250.000 

LINH KIỆN - PHỤ KIỆN

Tamper nén cà phê espresso 57.5mm gỗ

290.000 

LINH KIỆN - PHỤ KIỆN

Tamper seat có bọc inox

250.000 

LINH KIỆN - PHỤ KIỆN

Tamper nén cafe espresso inox

299.000