11 Điểm khác nhau giữa Arabica vs Robusta

Arabica & Robusta là hai ngôi sao sáng nhất trong thế giới cà phê. Sản lượng thu hoạch hàng năm của cả 2 cộng lại chiếm 99% trên toàn thế giới. Vậy, có bao giờ bạn đặt câu hỏi về Sự khác biệt giữa hai loại cà phê lớn trong thế giới cà phê là […]