Nhật ký lắp máy #56: Bạc Liêu – Tháng 12-2022

Một chuyến đi về quê hương Công tử Bạc Liêu. Một quán cà phê sang [...]