Nhật ký lắp máy #54: Quế Pha Tea Bakery – Lâm Đồng

Một quán cà phê mang phong cách Châu Âu, với quầy bar rộng, cà phê [...]