Nhật ký lắp máy #66: Enjoy Coffee – Bình Phước

Bình Phước: xứ sở của gió, nắng, đất đỏ và những vườn cây bạt ngàn. [...]

Nhật ký lắp máy #57: Bình Phước – Bình Thuận – Tháng 11-2022

Núi non trập trùng, mây trắng & mù sương. Cảnh đẹp nao lòng người ngay [...]