E-Coffee Trung Nguyên Bình Chánh

E-Coffee là mô hình cửa hàng cà phê nhượng quyền từ Tập đoàn cà phê Trung Nguyên, với hơn 1000 đối tác hiện diện trên toàn quốc. E-Coffee được xem là một giải pháp tối ưu cho cộng đồng khởi nghiệp kinh doanh với cà phê, mang lại một thế giới cà phê thu nhỏ […]