Nhật ký lắp máy #22: KATINAT SAIGON CAFE Cộng Hòa – Tân Bình

Giới thiệu về Katinat Saigon Kafe Katinat Saigon Kafe là chuỗi cà phê được lấy cảm hứng từ tinh hoa văn hoá và phong cách thưởng thức cà phê của Sài Gòn xưa pha lẫn với sự hiện đại và những phong vị mới mẻ của cuộc sống mới. Nguồn cảm hứng từ lối sống […]