Training cùng Barista Attitude Tempesta

<Training cùng Barista Attitude Tempesta> Năm cũ và những cái cũ những khó khăn của thời buổi , dịch bệnh … cũ cũng qua đi để chào đón năm mới 2023. Một năm với những cơ hội mới, mục tiêu mới, chiến lược mới… Kết thúc buổi Training chuyên sâu về sản phẩm từ #Tempesta […]