-54%

MÁY PHA CÀ PHÊ ĐÃ QUA SỬ DỤNG

Máy cà phê Nuova Simonelli Appia 2 Group

48.000.000 
-5%
62.000.000 
-23%
92.000.000 
-57%
65.000.000 
-54%
58.000.000 
-60%
58.000.000 
59.900.000 
-14%
41.900.000 

MÁY PHA CÀ PHÊ ĐÃ QUA SỬ DỤNG

Máy pha cà phê Cime Ellipse Bianca

-38%
29.900.000 
-21%
68.000.000 
-10%
88.000.000 

MÁY PHA CÀ PHÊ ĐÃ QUA SỬ DỤNG

MÁY PHA CÀ PHÊ FIORENZATO VENEZIA 2 Groups

49.900.000 
-55%
169.000.000 
-20%
36.000.000 
212.000.000 
-77%
65.000.000 
-12%
289.000.000 
-43%
339.000.000 
-75%

MÁY PHA CÀ PHÊ ĐÃ QUA SỬ DỤNG

Máy pha cà phê La San Marco 100 Touch 2 Groups

54.900.000 

MÁY PHA CÀ PHÊ ĐÃ QUA SỬ DỤNG

MÁY PHA CÀ PHÊ LASPAZIABLE S5 EK TA 2 Groups

59.000.000 
-25%
86.000.000 
-39%

MÁY PHA CÀ PHÊ ĐÃ QUA SỬ DỤNG

Máy pha cà phê Nuova Simonelli Appia 2 Group – ver.2019

64.000.000 
-37%
66.000.000