[Cơn bão] COVID-19 đối với ngành Cà phê: Thách thức với Người lao động, Doanh nghiệp và Thị trường – (Phần 2)

[Cơn bão] COVID-19 đối với ngành Cà phê: Thách thức với Người lao động, Doanh nghiệp và Thị trường – (Phần 2) Nối tiếp phần 1, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những tác động của Covid-19 đến những khía cạnh khác thị trường cà phê: Thương lái, Doanh nghiệp sản xuất, Chính phủ như […]