Covid-19 đã tác động đến thế giới cà phê như thế nào?

Covid-19 đã tác động đến thế giới cà phê như thế nào? Từ hạt giống đến từng ngụm cà phê, COVID-19 đã chạm đến mọi khía cạnh của ngành công nghiệp cà phê thế giới. Trong các cuộc phỏng vấn với hàng chục chuyên gia vào cuối tháng 5 và đầu tháng 6, tác động sâu […]