Liberica – Viên ngọc trân quý của vương quốc cà phê

Liberica – Viên ngọc trân quý của vương quốc cà phê Người ta thường nói rằng hầu hết các hạt cà phê thương mại được sản xuất đến từ hai giống: Arabica và Robusta. Nhưng bạn có biết rằng thực tế còn có những loại hạt cà phê khác ít được biết đến hơn không? […]