Tìm hiểu những điều thú vị về tách cà phê Macchiato

‘Macchiato’ là một từ tiếng Ý được dịch một cách đơn giản thành ‘được đánh dấu’ [...]