Thưởng thức cà phê theo cách Việt Nam

Thưởng thức cà phê theo cách Việt Nam Cà phê đã đi sâu vào kết cấu kinh tế và xã hội của Việt Nam. Đây là nhà xuất khẩu cà phê lớn thứ hai thế giới và đặc sản địa phương là cà phê sữa đặc – đang trở nên phổ biến trên toàn cầu. […]