[Cơn bão] COVID-19 đối với ngành Cà phê: Thách thức với Người lao động, Doanh nghiệp và Thị trường – (Phần 2)

[Cơn bão] COVID-19 đối với ngành Cà phê: Thách thức với Người lao động, Doanh nghiệp và Thị trường – (Phần 2) Nối tiếp phần 1, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những tác động của Covid-19 đến những khía cạnh khác thị trường cà phê: Thương lái, Doanh nghiệp sản xuất, Chính phủ như […]

[Cơn bão] COVID-19 đối với ngành Cà phê: Thách thức với Người lao động, Doanh nghiệp và Thị trường – (Phần 1)

[Cơn bão] COVID-19 đối với ngành Cà phê: Thách thức với Người lao động, Doanh nghiệp và Thị trường – (Phần 1) Ở nhiều quốc gia, bao gồm cả các quốc gia sản xuất lớn như Brazil và Colombia, công nhân trong lĩnh vực cà phê được coi là những công nhân thiết yếu phải […]