Tại sao cà phê nhiều người sau khi uống cà phê lại cảm thấy mệt mỏi?

Tại sao cà phê nhiều người sau khi uống cà phê lại cảm thấy mệt mỏi? Nguyên nhân có thực sự là do cà phê? Là một chất kích thích, caffeine có thể tăng cường mức năng lượng và khiến bạn cảm thấy sắc bén hơn. Không phải tất cả mọi người đều phản ứng […]