Nghệ thuật pha chế Latte_art: Khởi nguồn của một biểu tượng ngành cà phê

Nghệ thuật pha chế Latte_art: Khởi nguồn của một biểu tượng ngành cà phê Nghệ thuật pha cà phê là một trong những biểu tượng dễ nhận biết nhất của văn hóa cà phê. Nghiên cứu từ Foresight Factory cho thấy số lượng bài đăng về cà phê “ăn ảnh” trên Instagram đã tăng 4.500% […]