Loại nước nào tốt nhất dành cho Máy pha cà phê espresso của bạn?

Bên cạnh cà phê thực tế mà bạn chọn để pha, nước là yếu tố [...]