Thời Đại Coffee chân thành cảm ơn đến quý Khách hàng

Thời Đại Coffee chân thành cảm ơn đến quý Khách hàng Tháng 7 rồi, chào Thu thôi! Nửa năm qua của anh em như thế nào? Nghĩ lại thì chưa gì Covid đã hết 4 tháng rồi, dù có xáo trộn & khó khăn nhưng Covid đã đi xa, chuyện cũ bỏ qua tập trung làm ăn, hoạt động cho […]