Tìm hiểu Arabica Coffee – Nữ hoàng của thế giới Cà phê (Phần 2)

Tìm hiểu Arabica Coffee – Nữ hoàng của thế giới Cà phê (Phần 2) Tiếp tục câu chuyện về cà phê Arabica, chúng ta cùng tìm hiểu về các loại cà phê Arabica khác nhau và những lợi ích chỉ riêng Arabica mới có được Có các loại hạt cà phê arabica khác nhau không? […]

Tìm hiểu Arabica Coffee – Nữ hoàng của thế giới Cà phê (Phần 1)

Tìm hiểu Arabica Coffee – Nữ hoàng của thế giới Cà phê (Phần 1) Cà phê Arabica là gì? Cà phê Arabica hay Coffea arabica đề cập đến cà phê có nguồn gốc từ loài thực vật Coffea arabica, là một trong hai loài cây cà phê chính được trồng trên hành tinh của chúng ta. Khoảng 60% […]