Robusta – Chàng kỵ sĩ can trường của vương quốc cà phê

Robusta – Chàng kỵ sĩ can trường của vương quốc cà phê Cà phê Robusta là gì? Cà phê Robusta hay cà phê Vối là một loại cà phê được làm từ hạt  của cây Coffea Canephora. Robusta có nguồn gốc ở trung tâm và phía tây châu Phi cận Sahara. Đây là loại cà phê […]