Banco Macchina

 

Đặc trưng nổi bật:

  • Kích thước: 100 x 254 x 90 cm
  • 2 nhóm cà phê (vòi nước)
  • 1 steam
  • Lưới xả
  • Spulboy
  • Làm ấm tách
  • Lắp đặt dưới quầy
  • Nguồn điện: 220/380 V / 50-60 Hz
  • Công suất: 5500 W