-54%

MÁY PHA CÀ PHÊ ĐÃ QUA SỬ DỤNG

Máy cà phê Nuova Simonelli Appia 2 Group

48.000.000 
-5%
62.000.000 
-4%
54.000.000 
-57%
65.000.000 
-60%
58.000.000 
55.000.000 
89.000.000 

MÁY PHA CÀ PHÊ ĐÃ QUA SỬ DỤNG

Máy pha cà phê Cime Ellipse Bianca

59.000.000 
-58%
38.000.000 
-38%
29.900.000 

MÁY PHA CÀ PHÊ ĐÃ QUA SỬ DỤNG

Máy pha cà phê Fiorenzato Venezia 2 Groups

49.900.000 
179.000.000 
-60%
179.000.000 
-55%
169.000.000 
-53%
59.000.000 
-20%
36.000.000 
-57%
92.000.000 
-77%
65.000.000 
-43%
339.000.000 
-75%

MÁY PHA CÀ PHÊ ĐÃ QUA SỬ DỤNG

Máy pha cà phê La San Marco 100 Touch 2 Groups

54.900.000