890.000 

LINH KIỆN - PHỤ KIỆN

Phin lọc đôi 58mm ( italy )

220.000 

LINH KIỆN - PHỤ KIỆN

Phin lọc đơn 58mm (italy )

198.000 

LINH KIỆN - PHỤ KIỆN

Tay cầm Rancilio

1.850.000 

LINH KIỆN - PHỤ KIỆN

Board mạch Nuova Simonelli Appia II

4.900.000 

LINH KIỆN - PHỤ KIỆN

Ron Cao Su Head Group La cimbali M39

198.000 
28.000.000 
-29%

LINH KIỆN - PHỤ KIỆN

Ron cao su máy pha cafe La Marzocco

480.000 

LINH KIỆN - PHỤ KIỆN

Phin lọc đôi 20-22 gram

280.000 
580.000 
580.000 
580.000 
580.000 

LINH KIỆN - PHỤ KIỆN

Chổi vệ sinh máy pha cà phê

80.000 

LINH KIỆN - PHỤ KIỆN

Bông lọc nước BREVILLE 870 XL

290.000 

LINH KIỆN - PHỤ KIỆN

Lai mù vệ sinh máy pha cà phê

100.000 
180.000 
150.000