Nhật ký lắp máy #53: Trường Đại học Sư phạm Vĩnh Long

Một hành trình dài xuôi về miền sông nước miền Tây cùng anh em team [...]