Một khách hàng đặc biệt. Làm ăn kinh doanh được khách hàng khen ngợi đã khó, để khách hàng quay lại khó gấp đôi và để được khách hàng yêu mến giới thiệu càng khó gấp bội phần. Và Hồng Loan Garden là một trong số bội phần đó.

 

 

 

 

 

 

Thời Đại Coffee chân thành chúc Hồng Loan Garden luôn luôn đông khách và lan tỏa đam mê cà phê của mình đến với nhiều người hơn nữa.

Trả lời