Đừng ngại khi bắt tay với người nhỏ ( cả nghĩa đen và bóng ). Thời Đại Coffee được dịp đón tiếp một vị khách nhí thú vị và nhiều ước mơ.
Cảm ơn Anh Chị và Cháu ( doanh nhân tương lai )đã tin tưởng và cùng bắt tay cho bản hợp đồng và đơn hàng đầu tiên mang tính chiến lược và phát triển lâu dài, mở đầu sự phát triển lớn mạnh của một doanh nghiệp chuyên sản xuất và kinh doanh cà phê tại Việt Nam trong tương lai .

Trả lời